Kurz angličtiny pro dospělé

  • kurzy obecného jazyka všech pokročilostí
  • obchodní angličtina
  • anglická konverzace s rodilým mluvčím
  • individuální kurzy formou one-to-one, one-to-two
  • vysoce kvalifikovaní lektoři - čeští i rodilí mluvčí či kombinace obou lektorů
  • k dispozici knihovna četby a doplňkových materiálů
Velikost skupiny: maximálně 8 studentů, průměrně 5 studentů v kurzu

Délka a doba výuky

  • standardně 2 semestry ( září - leden; únor - červen)
  • do výuky je možno vstupovat i během semestru
  • rozložení výuky -   1x2 vyučovací hodiny týdně (90 minut)
  • výuka dopoledne, odpoledne i večer
Nabídku kurzů pro následující období pro vás momentálně připravujeme.


Jsme oficiálním přípravným centrem na zkoušky Cambridge English

Jsme členy Asociace Cambridgeských škol

Hlásit se můžete emailem fancz@fancz.com, na tel. čísle +420 602 216 911 nebo osobně v kanceláři