Přihláška

B2 FIRST strategická příprava - Writing

Zkouška Období Termín Cena
FCE 18.04.2023–18.04.2023 Úterý 16.30–18.00 400 Kč
Prosím, vyplňte důkladně následující údaje o vás
Zbývá 95 znaků

Odesláním přihlášky potvrzuji, že beru na vědomí:

Školné se platí předem v dohodnuté periodě. Beru na vědomí, že přerušení docházky (resp. nenastoupení do kurzu) ze strany frekventanta nezakládá nárok na vrácení zaplaceného školného, ani dobropisování vystavené faktury. Celoroční kurzy se konají ve dnech školního vyučování.
Zákonný zástupce dítěte se zavazuje zajistit péči o dítě před a po vyučování, FAN s.r.o. nezodpovídá za děti mimo stanovenou dobu vyučovací jednotky a nepředává po ukončení kurzu děti jednotlivě rodičům.
Skupinový kurz otevřeme, pokud se přihlásí alespoň 5 studentů stejné pokročilosti. Škola si vyhrazuje právo kurz zrušit, pokud se během školního roku počet studujících sníží. Nebude-li možná prezenční výuka, přecházíme online.
Před vyplněním přihlášky si prosím prostudujte, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje – informace najdete na našem webu v menu GDPR.

Podepsanou přihlášku prosím odevzdejte před zahájením výuky v kanceláři FAN s.r.o., Zborovská 519 (budova OHS), Turnov. Děkujeme a těšíme se na Vás!